ตัวอย่างเนื้อหาเดี่ยว

เนื้อหานี้สร้างโดยระบบเมนู โดยเลือกลิงค์ปลายทางแบบ สร้างหน้าใหม่ ซึ่งระบบจะสร้างเมนูพร้อมเนื้อหามาให้พร้อมกัน เหมาะสำหรับการสร้างเพจที่ไม่ซับซ้อน เช่น หน้าเกี่ยวกับเรา, หน้ารายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น แต่ถ้าต้องการสร้างเมนูแล้วให้ลิงค์ไปยังส่วนต่างๆ ของเนื้อหาที่สร้างไว้ในระบบ สามารถเลือกลิงค์ปลายทางไปยังที่ต้องการได้ตามที่ระบบมีให้ หรือจะเลือก เป็นแบบกำหนด URL เองก้ได้ ซึ่งจะเป็นการใส่ลิงค์ปลายทางด้วยตนเอง